Förläggning av arbetstid

Hur kan du som arbetsgivare förlägga arbetet för att dina anställda ska må så bra som möjligt? Här får du information rörande arbetstidsförläggning och hur den påverkar medarbetarna.

Oregelbundna och obekväma arbetstider har stor påverkan på medarbetarnas hälsa. Regler rörande arbetstid finns i arbetstidslagen och arbetstidsförordningen, men i vissa fall kan det göras undantag. Då gäller kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation. I Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (2015:4) ställs också krav på att arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka att arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.
Läs Arbetsmiljöverkets föreskrift om ohälsa på arbetsplatsen här.

Läs mer om vilka lagar och regler som gäller rörande arbetstid.

Jusekpodden # Avsnitt 7 - Arbetstid

Per-Olof Persson, förbundsjurist på Jusek, berättar om hur regler kring arbetstid fungerar i praktiken. Varför kan man inte jobba när och var man vill, bara man levererar? Övertid och arbetsmiljö. Vi pratar också om det flexibla arbetslivet och när man måste vara nåbar.