Anställningsavtal för dig som omfattas av LAS

Här hittar du exempel på anställningsavtal för dig som har en chefsposition och omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). Det kan du använda som utgångspunkt för ditt eget anställningsavtal.

Avtalet innehåller en genomgång av de olika anställningsformerna som finns i LAS. Dessutom får du råd om vad du ska tänka på beroende om du omfattas av kollektivavtal eller inte. Avtalet innehåller även viktig information om bland annat rätten till skriftlig information från arbetsgivaren när det gäller vissa uppräknade anställningsvillkor samt information om lojalitetsplikt, sekretess och konkurrensklausuler.

Avtalet är framtaget med sikte på den privata arbetsmarknaden, men går att anpassa till offentlig sektor. Kontakta oss om du vill ha råd och hjälp! (länk till lämplig sida)

Jobbar du inom privat sektor?

Tänk på att det inte är ovanligt att arbetsgivare inom privat sektor vill att du ska gå med på att acceptera vittgående sekretess- och konkurrensklausuler, liksom skiljemannaklausuler. Vi avråder dig från att – i möjligaste mån – acceptera denna typ av klausuler. Kontakta därför oss för råd innan du accepterar såna villkor: 08-665 29 80.

Ska du jobba utomlands?

Avtalen ovan är utformade för dig som jobbar i Sverige. Om du ska jobba utomlands gäller helt andra regler. Kontakta därför vår rådgivning för ytterligare råd och hjälp: 08-665 29 80.

Länk till Juseks medlemsrådgivning.