Anställningsavtal för chefer

Här hittar du exempel på anställningsavtal som vi har tagit fram. Det finns två olika versioner beroende på om du omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) eller inte.

VD-avtalet passar dig som är vd eller på motsvarande nivå, och därför inte omfattas av varken LAS eller kollektivavtal. Det andra avtalet är till för dig i chefsposition men som ändå omfattas av LAS.

 

VD-avtal

Som vd i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen om anställningsskydd (LAS) eller eventuella kollektivavtal.

Eftersom varken LAS eller kollektivavtal gäller är det viktigt att du som vd reglerar samtliga anställningsvillkor i ett skriftligt anställningsavtal. Annars har du i princip inget skydd alls. Muntliga avtal gäller, men eftersom det kan vara svårt att bevisa vad som har sagts är det mycket bättre med ett skriftligt anställningsavtal.

Exempel på anställningsavtal för dig som vd

Här har vi tagit fram ett exempel på anställningsavtal för dig som är vd eller på motsvarande nivå. Det kan även användas som utgångspunkt för dig som ska börja jobba i en högre chefsposition. I exemplet får du råd om hur du kan konstruera ditt avtal och vilka fallgropar du bör undvika. Tänk dock på att avtalet inte är heltäckande, utan meningen är att du ska kunna anpassa det efter just din situation.

Vi vill även varna för att tillträda som vd innan ni är överens om anställningsvillkoren och ditt anställningsavtal är undertecknat. Vi stöter regelbundet på den situationen, vilken ger dig ett betydligt sämre förhandlingsläge. Se därför till att anställningsavtalet är underskrivet innan du börjar din tjänst!

Avtalet är framtaget med sikte på den privata arbetsmarknaden, men går att anpassa till offentlig sektor. Kontakta oss om du vill ha råd och hjälp!

Vad ska jag tänka på inför utlandstjänstgöring?

Vårt exempelavtal är utformat för att användas vid anställningar med tjänstgöring i Sverige. Vid en utlandstjänstgöring gäller helt andra regler. Kontakta därför vår rådgivning för ytterligare råd och hjälp: 08-665 29 80.

 

Avtal för dig som omfattas av LAS

Här hittar du exempel på anställningsavtal för dig som har en chefsposition och omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS). Det kan du använda som utgångspunkt för ditt eget anställningsavtal. 

Avtalet innehåller en genomgång av de olika anställningsformerna som finns i LAS. Dessutom får du råd om vad du ska tänka på beroende om du omfattas av kollektivavtal eller inte. Avtalet innehåller även viktig information om bland annat rätten till skriftlig information från arbetsgivaren när det gäller vissa uppräknade anställningsvillkor samt information om lojalitetsplikt, sekretess och konkurrensklausuler.

Avtalet är framtaget med sikte på den privata arbetsmarknaden, men går att anpassa till offentlig sektor. Kontakta oss om du vill ha råd och hjälp! (länk till lämplig sida)

Jobbar du inom privat sektor?

Tänk på att det inte är ovanligt att arbetsgivare inom privat sektor vill att du ska gå med på att acceptera vittgående sekretess- och konkurrensklausuler, liksom skiljemannaklausuler. Vi avråder dig från att – i möjligaste mån – acceptera denna typ av klausuler. Kontakta därför oss för råd innan du accepterar såna villkor: 08-665 29 80.

Ska du jobba utomlands?

Avtalen ovan är utformade för dig som jobbar i Sverige. Om du ska jobba utomlands gäller helt andra regler. Kontakta därför vår rådgivning för ytterligare råd och hjälp: 08-665 29 80.

Länk till Juseks medlemsrådgivning.