Anställningsavtal för chefer

Här hittar du exempel på anställningsavtal som vi har tagit fram. Det finns två olika versioner beroende på om du omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS) eller inte.

VD-avtalet passar dig som är vd eller på motsvarande nivå, och därför inte omfattas av varken LAS eller kollektivavtal. Det andra avtalet är till för dig i chefsposition men som ändå omfattas av LAS.

VD-avtal

Avtal för dig som omfattas av LAS