Chef

Som chef ska du – oavsett vilken titel du har – kunna leda och utveckla medarbetare samt styra verksamheten. Vi har ombudsmän och experter som är särskilt insatta i frågor som rör arbetsvillkor samt din roll som chef.

Vi kan ge råd och information till dig i din chefsroll när det gäller till exempel din anställning, arbetsmiljö och anställningsavtal. Du kan även få rådgivning och information om andra arbetslivsrelaterade frågor.

Jusek är fackförbundet för dig!

Medlemsrådgivning för chefer

Boka samtal med oss vid en tidpunkt som passar dig. Vi kan chefsfrågor, samtliga rådgivare hos oss har gedigen erfarenhet av chefsrådgivning och förhandlingar som rör chefer. Våra kunniga ombudsmän centralt kan svara på frågor som rör din anställning, lön, anställningsvillkor eller din arbetsmiljö.

De kan också vara ditt stöd under överläggningar eller förhandlingsprocesser som rör din anställning. Rådgivningen anpassas efter just dina förutsättningar och ingår i ditt Jusek-medlemskap.

Du kan bland annat få hjälp med följande:

  • Granskning av anställningsavtal för dig som chef
  • Rådgivning när det gäller din arbetsmiljö som chef
  • Råd, stöd och vid behov företrädare vid förhandling med din arbetsgivare

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas