Reseräkning

Om du vill ha ersättning för tjänsteresa behöver du lämna in en reseräkning till din arbetsgivare. I reseräkningen ska det till exempel finnas information om när resan skedde samt vilka utgifter du vill ha ersättning för.

Reseräkningen använder din arbetsgivare som underlag när hen ska betala ut ersättning för tjänsteresa. Om du jobbar på en arbetsplats där det är vanligt med tjänsteresor finns det ofta en mall för reseräkning.

Om det inte finns någon mall kan du fråga din arbetsgivare om exakt vilka uppgifter du behöver lämna. Tänk på att spara alla kvitton när du är på tjänsteresa eftersom de ofta behövs för att du ska kunna få ersättning.

Läs även om Traktamente. »