Arbetsskada

Foto: Shutterstock

Om du råkar ut för en arbetsskada ska det anmälas av din arbetsgivare. Det gäller även tillbud, det vill säga händelser som hade kunnat leda till skada eller olycksfall.

Om du skadar dig i arbetet kan du ha rätt till ersättning. Den måste du alltid ansöka om själv. 

Vad räknas som en arbetsskada?

Arbetsskador delas in i fyra olika kategorier:

  • Arbetssjukdom. Arbetssjukdom innebär ohälsa som orsakats av ditt arbete. Det kan till exempel vara sjukdomar eller skador som du drabbas av på grund av stress, tungt arbete eller buller.
  • Olycksfall i arbetet. Olycksfall i arbetet innefattar olyckor som sker på din arbetsplats. Om du råkar ut för en olycka under en tjänsteresa eller utbildning kan även den räknas som olycksfall i arbetet. Om du utsätts för hot eller överfall i samband med ditt arbete räknas även det in i den här kategorin.
  • Färdolycksfall. Om du råkar ut för en olycka på vägen till eller från jobbet räknas det som färdolycksfall. Det gäller dock bara på den direkta vägen till eller från jobbet, och alltså inte om du till exempel åker en annan väg än vanligt för att göra något privat ärende.
  • Smittsamma sjukdomar. Om du smittas av en sjukdom kan det räknas som arbetsskada. Det gäller till exempel om du blir smittad i samband med att du vårdar smittbärande personer. Det kan även gälla om du exempelvis smittas i samband med jobb i ett laboratorium.