Ersättningar

Här har vi samlat information om olika typer av ersättningar, bland annat föräldrapenning, semesterersättning och sjukpenning. Du får även hjälp med hur du gör för att till exempel beräkna föräldrapenning och SGI.

Kolla även Ersättningskollen

Här får du koll på hur mycket pengar du kan få om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.
Gå till Ersättningskollen

Ersättningar

Reseräkning

Om du vill ha ersättning för tjänsteresa behöver du lämna in en reseräkning till din arbetsgivare. I reseräkningen ska det till exempel finnas information om när resan skedde samt vilka utgifter du vill ha ersättning för.

Ersättningar

Traktamente

Traktamente är en ersättning som du som anställd kan få när du reser i tjänsten. Det betalas av din arbetsgivare.

Ersättningar

Arbetsskada

Om du råkar ut för en arbetsskada ska det anmälas av din arbetsgivare. Det gäller även tillbud, det vill säga händelser som hade kunnat leda till skada eller olycksfall.