Avtalsrörelsen inom Svenska kyrkan har startat

2020-01-15

Akavia och SSR har växlat yrkande med Svenska Kyrkan. Våra yrkanden handlar framför allt om att vi vill att medarbetarna i högre utsträckning ska kunna påverka sin arbetssituation och sina villkor. Avtalet ska främja en bättre balans mellan arbetsliv och privatliv.

  • Våra medlemmar är kompetenta att själva påverka sin löneutveckling och att löneöversynen i första hand ska ske genom lönesamtal.
  • Villkoren för föräldrapenning bör förbättras och att det ska finnas förutsättningar för ett mer jämställt uttag av föräldrapenning.
  • Medarbetare ska kunna få jänstledighet för att prova annat arbete.
  • Möjlighet för äldre att gå ner i arbetstid enligt 80/90/100 modellen.
  • Våra medlemmar ska i större utsträckning ska kunna teckna enskilda överenskommelser rörande deras arbetsliv .

 

Yrkande 2020 - SKAO

Yrkande 2020 - Akademikerförbundet SSR och Akavia