Avtalsrörelsen har startat inom kommunal sektor

2020-01-15

Hållbart och längre arbetsliv, tillsvidareanställning för chefer och bättre villkor för föräldrar är några av Akavias viktigaste frågor när det gäller att utveckla kollektivavtalen i kommuner och regioner.

AkademikerAlliansen, där Akavia ingår, har lämnat över sin inriktning inför avtalsrörelsen 2020 till Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona.

Läs mer på AkademikerAlliansens webb.