Samverkansavtal

Tanken med samverkan är att utveckla verksamheten genom att tidigt involvera medarbetarna. Ett samverkansavtal ersätter reglerna om medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen i vissa delar.

Det finns centrala samverkansavtal inom statlig, kommunal och privat sektor men det behövs också ett lokalt samverkansavtal där lokala parter kan komma överens hur samverkan ska se ut på just deras arbetsplats. Genom ett lokalt samverkansavtal tar man hand om både verksamhets- och arbetsmiljöfrågor i dialog mellan chef och medarbetare.