Löneavtal

De flesta kollektivavtalen innehåller ett löneavtal. I det står det vilka regler som gäller för lönesättning och vad som gäller för löneutvecklingen på ett företag eller i en bransch.

Ofta tecknas löneavtal på två nivåer: centralt och lokalt. Det centrala löneavtalet tecknas mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund, medan lokala löneavtal tecknas mellan företag och lokala fackklubbar. Det lokala löneavtalet utgår ifrån branschens centrala löneavtal, men kan innehålla villkor som är speciellt anpassade efter det specifika företaget.