Sjuklönelagen

Sjuklönelagen, eller lagen om sjuklön som den egentligen heter, reglerar dina rättigheter att behålla en del av din lön och andra anställningsförmåner om du skulle bli sjuk.

Lagen innehåller bland annat bestämmelser om vilka regler som gäller för sjukintyg. I lagen om sjuklön finns det även bestämmelser kring vilka villkor som gäller för utbetalning av sjuklön.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det dock göras undantag från lagen. I så fall är det kollektivavtalets regler som gäller. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.

På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i lagen om sjuklön. »