Semesterlagen

Enligt semesterlagen har du rätt till 25 dagars semesterledighet per år om din anställning påbörjas senast den 31 augusti. Semesterlagen reglerar bland annat även hur din semesterledighet ska förläggas samt hur mycket du får i semesterlön och semesterersättning.

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det dock göras undantag från semesterlagen. Det gäller bland annat reglerna för hur lång semester du har rätt till. Kolla upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig. På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i semesterlagen. »