Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar villkoren för anställningar och uppsägningar. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det dock göras undantag från vissa delar i lagen. Då är det i stället kollektivavtalets regler som gäller.

Det finns även andra situationer då LAS inte går att tillämpa, till exempel om du har en företagsledande ställning. För de flesta anställningar gäller dock det som står i lagen tillsammans med vad som anges i ett eventuellt kollektivavtal. 

I lagen om anställningsskydd hittar du bland annat information om arbetsgivarens skyldigheter vid uppsägning. Där finns det även regler för vad som gäller vid olika typer av anställningar.

Du kan läsa vad som står i LAS på riksdagens hemsida. »