Förtroendemannalagen

Förtroendemannalagen är till för dig som har utsetts till facklig förtroendeman av en arbetstagarorganisation. Den reglerar bland annat vilka skyldigheter din arbetsgivare har för att underlätta för dig att utföra ditt förtroendeuppdrag.

Enligt förtroendemannalagen får din arbetsgivare inte hindra dig från att fullgöra ditt uppdrag. Den säger bland annat också att du – på grund av ditt uppdrag – inte får ges sämre arbetsförhållanden eller anställningsvillkor. Enligt lagen har du även rätt till skälig ledighet för att kunna utföra ditt fackliga uppdrag.

På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i förtroendemannalagen. »