Veckovila

Enligt arbetstidslagen har du rätt till 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod. Det kallas veckovila.

Lagen säger också att veckovilan i så stor mån som möjligt ska förläggas till veckoslutet. Om du har beredskapstid då du förväntas vara redo att jobba räknas den tiden inte till veckovilan. Det gäller oavsett om du faktiskt måste jobba under din beredskapstid eller inte.

Enligt lagen får det dock göras undantag från regeln om 36 timmars sammanhängande ledighet. Det gäller om det inträffar något särskilt som inte hade kunnat förutses av arbetsgivaren. Om undantag görs har du som anställd rätt till motsvarande kompensationsledighet. Det kan även göras undantag från reglerna för veckovila om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal. I så fall är det kollektivavtalets regler som gäller. 

På riksdagens hemsida kan du läsa exakt vad som gäller för veckovila i arbetstidslagen. »