Arbetstidslagen

Arbetstidslagen reglerar bland annat hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år. Den bestämmer även i vilken utsträckning som du måste ha rast.

Arbetstidslagen är till stor del dispositiv. Det betyder att delar av det som står i lagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal är det alltså kollektivavtalets regler rörande arbetstid som gäller. Kolla därför upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.

Läs även om veckovila.

På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i arbetstidslagen. »