Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och olycksfall och på så sätt bidra till en god arbetsmiljö. Arbetsmiljön innefattar allt som påverkar oss i arbetslivet, både psykiskt och fysiskt.

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivare och anställda skyldiga att samarbeta för att få en bra arbetsmiljö. Det är dock alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. Men du som anställd har också ett ansvar att anmäla eventuella risker och brister. Det gör du antingen till arbetsgivaren eller till skyddsombudet på din arbetsplats.

På riksdagens hemsida kan du läsa vad som står i arbetsmiljölagen. »