Hängavtal

En del privata arbetsgivare har inget kollektivavtal genom medlemskap i en arbetsgivarorganisation. Arbetsgivaren kan trots det vilja tillämpa ett kollektivavtal för sin bransch. Det görs genom att teckna ett hängavtal.

Ett hängavtal innebär att arbetsgivaren och den fackliga organisationen är överens om att följa ett befintligt kollektivavtals regler som gäller för den aktuella branschen. I praktiken innebär det att de anställda erbjuds samma villkor som anställda hos arbetsgivare som har kollektivavtal.

Fördelar med hängavtal för dig som är anställd:

 • Anställningsvillkor utarbetade av de centrala parterna.

 • Rätt till hjälp från Trygghetsrådet, som bland annat kan ge personligt stöd och i vissa fall kompletterande inkomstskydd om du blir uppsagd.

 • Avtal om lönerevision, medarbetarsamtal, avtal om jämställdhet med mera.

 • ITP (Industrins och Handels tilläggspension), TGL (Tjänstegrupplivförsäkring) och TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada).

 • Möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen.

 Fördelar med hängavtal för dig som arbetsgivare:

 • Konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor för företagets tjänstemän.

 • Anställningsvillkor som är standard på arbetsmarknaden.

 • Hjälp från Trygghetsrådet vid driftsinskränkning.

 • Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare.

 • Fredsplikt, det vill säga att varken arbetstagar- eller arbetsgivarorganisationer får vidta stridsåtgärder som till exempel strejk.

 • Lättare att rekrytera kvalificerad personal.

Hur gör jag för att teckna hängavtal?

Kontakta vår medlemsrådgivning » för att komma överens om vilket avtal som passar bäst för ditt företag. Därefter får du avtalshandlingar för underskrift samt ytterligare information.