Anställningsavtal för vikariat

Om du anställs på vikariat betyder det att du är vikarie för den person som är anställd för tjänsten. Längden på vikariatet styrs därför av arbetsgivarens behov.

Du kan bli anställd på vikariat om den som är anställd för tjänsten är exempelvis sjuk eller ledig. Arbetsgivaren kan i vissa fall även anställa någon som vikarie under tiden som rekryteringen pågår till den specifika tjänsten.

Om du har varit anställd som vikarie hos samma arbetsgivare i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren kan din anställning övergå i en tillsvidareanställning.

Vad ska finnas med i mitt anställningsavtal?

I ditt anställningsavtal ska det tydligt framgå hur långt vikariatet ska vara. Dessutom ska det framgå vilka övriga villkor som gäller, till exempel rörande lön och löneförmåner, semester och normal arbetstid.

Det kan du läsa mer om på Avtal och lagar – Anställningsavtal.