Anställningsavtal för timanställning

Timanställning är ingen lagstadgad anställningsform. Trots det använder sig många arbetsgivare av definitionen timanställning.

Om du är timanställd betyder det att du får betalt per timme som du jobbar. Ofta får du även semesterersättning utbetald tillsammans med din lön. Hur mycket du jobbar beror på arbetsgivarens behov och din egen tillgänglighet. Det innebär att dina arbetade timmar – och därmed din lön – kan variera från månad till månad.

Är du anställd på detta sätt handlar det ofta om att du är ”intermittent anställd”, vilket betyder att du jobbar vid behov. Anställningsformen kan antingen vara tills vidare eller en allmän visstidsanställning. Tänk på att du som är timanställd alltid kan tacka nej till erbjudande om jobb.

Vad ska finnas med i mitt anställningsavtal?

I ditt anställningsavtal ska det finnas information om vad du ska få i lön per arbetad timme. Dessutom ska det finnas information om till exempel arbetsuppgifter och eventuella andra löneförmåner. Det kan du läsa mer om här.