Anställningsavtal för tillsvidareanställning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller en anställning alltid tills vidare om inget annat framgår i anställningsavtalet. En tillsvidareanställning innebär att anställningen pågår tills det att du eller arbetsgivaren säger upp anställningsavtalet.

Vilka regler som gäller vid uppsägning regleras främst i lagen samt i kollektivavtal.

Läs mer om uppsägning här »

Kontakta oss om du är osäker

Läs alltid igenom ditt anställningsavtal noga innan du skriver på. Om arbetsgivaren hänvisar till ”gällande kollektivavtal” ska du be att få en kopia på kollektivavtalet.

Om du är osäker eller bara vill känna dig extra trygg kan du alltid

Kontakta oss innan du skriver på »

Mall för anställningsavtal

Längre ner på sidan hittar du ett exempel på vad ditt anställningsavtal kan innehålla. Klicka på rubrikerna och få kommentarer om vad du ska tänka på och vilka fallgropar du bör undvika. Tänk på att exemplet inte är heltäckande, utan meningen är att du ska kunna anpassa det efter just din situation. 

Kom ihåg: Fyll i Ort, Datum, Arbetsgivaren, Den anställdes namn.