Anställningsavtal för provanställning

Det är ganska vanligt att din anställning inleds med sex månaders provanställning. Här får du tips om vad du ska tänka på innan du skriver på ett anställningsavtal för provanställning.

Provanställning är en form av tidsbegränsad anställning. Den får enligt lag inte vara längre än sex månader. Därefter övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning.

Arbetsgivaren kan välja att avbryta din provanställning eller avsluta den innan den övergår i en tillsvidareanställning. Då ska du få veta det minst två veckor i förväg och senast när provanställningen går ut, om ni inte har avtalat om längre uppsägningstid. Annars övergår provanställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Innan du tackar ja till en provanställning bör du alltså se till att din ekonomi klarar att du kan tvingas sluta med kort varsel. Naturligtvis kan även du själv välja att avbryta din provanställning eller avsluta den innan den övergår i en tillsvidareanställning.

Har ni kollektivavtal?

Om du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal kan det finnas andra regler för uppsägning av en provanställning. Kolla därför upp vad som står i ert kollektivavtal för att få reda på vad som gäller för just dig.

Vad ska finnas med i mitt anställningsavtal?

I ditt anställningsavtal ska det tydligt framgå när provanställningen börjar och hur lång den är. Dessutom ska det framgå vilka övriga villkor som gäller, till exempel rörande lön och löneförmåner, semester och normal arbetstid. Läs mer om det här.