Anställningsavtal

För att undvika missförstånd och eventuella tvister om dina anställningsvillkor bör du alltid ha ett skriftligt anställningsavtal. Det ska vara undertecknat av både dig och arbetsgivaren och bör skrivas på av er båda innan du börjar din anställning.

Längre ner på sidan finner du olika anställningsavtal

Om du ska börja ett nytt jobb är det särskilt viktigt att det nya anställningsavtalet är påskrivet innan du säger upp dig från ditt tidigare jobb. Tänk också på att eventuella ändringar under anställningens gång bör skrivas in i ditt anställningsavtal eller bekräftas genom till exempel ett mejl.

Vad ska anställningsavtalet innehålla?

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är arbetsgivaren skyldig att skriftligen informera om dina anställningsvillkor. Det ska göras senast en månad efter att du har börjat jobba, förutsatt att anställningstiden är längre än en månad. Informationen ska bland annat innehålla:

• Parternas namn

• Adress

• Tillträdesdag

• Arbetsplats

• Arbetsuppgifter

• Anställningsform

• Lön och löneförmåner

• Antal betalda semesterdagar

• Normal arbetstid

• Eventuellt kollektivavtal

Om förändringar sker under anställningens gång ska även dessa redovisas skriftligt inom en månad. Tänk på att muntliga avtal gäller. Om det inte finns något skriftligt avtal är det dock den som hävdar att det finns ett avtal som måste bevisa det. 

Kollektivavtal eller inte?

Inom stat och kommun finns det alltid ett kollektivavtal som reglerar en stor del av anställningsvillkoren. Det gäller till exempel arbetstider, beredskap, jour- och övertidsersättning, semester och tjänstepension. Om du har villkor i ditt anställningsavtal som strider mot tvingande regler i lag eller kollektivavtal är anställningsavtalet automatiskt ogiltigt.

Inom privat sektor har en del arbetsgivare kollektivavtal medan andra inte har det. Privata arbetsgivare kan även ha hängavtal, vilket innebär att du som anställd omfattas av kollektivavtalets regler. För att få reda på vad som gäller på din arbetsplats måste du därför fråga din arbetsgivare.  

Om du jobbar på en arbetsplats som inte har kollektivavtal bör alla anställningsvillkor regleras i ditt anställningsavtal. Tänk på att vara noga med att alla viktiga villkor verkligen regleras skriftligen i ditt anställningsavtal och att det inte bara hänvisas till ”gällande policy” eller liknande. I så fall kan arbetsgivaren nämligen ändra dessa villkor under anställningens gång, och du kan gå miste om till exempel pension eller sjukförsäkring. 

Kontakta oss om du är osäker

Läs alltid igenom ditt anställningsavtal noga innan du skriver på. Om arbetsgivaren hänvisar till ”gällande kollektivavtal” ska du be att få en kopia på kollektivavtalet.

Om du är osäker eller bara vill känna dig extra trygg kan du alltid kontakta oss innan du skriver på.

Vi tittar närmare på anställningsavtalet och vad som är viktigt att tänka på innan man skriver på. Cecilia Tazewell, tidigare ombudsman på Jusek delar med sig av sin checklista – vad är viktigast att tänka på? Spelar det någon roll om det är skriftligt eller muntligt? Är en tillsvidareanställning att likställa med ett äktenskap? Vi pratar också om hur kollektivavtal påverkar anställningsvillkoren, vad man ska tänka på kring konkurrensklausuler och hur man förhandlar extra ersättning mot att avstå övertidsersättning? Och så pratar vi om den viktiga tjänstepensionen.