Anmäla förtroendevald

Jusek är numera Akavia.

Här kan du numera anmäla ditt uppdrag

 

Vill  du kontakta Akavia? Ring 010-303 75 00.