Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Jusek i Almedalen 2018

Almedalsveckan närmar sig. Jusek kommer att finnas på plats under årets vecka med egna seminarier och vi deltar gärna i debatter och seminarier.

Anmäl dig till lunchmingel

Juseks egna seminarier 2018:

Ett modernt rättsväsende – mer än fler poliser? 

Tisdag 3 juli 2018
08.00 - 09.00 

Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18, Visby 
Karta

Vad behövs för att satsningarna på polisen ska få avsedd effekt? Vad blir konsekvenserna om inte övriga delar av rättsväsendet samtidigt förstärks? Vilka är de stora utmaningarna och hur ska de mötas?

Regeringen gör omfattande satsningar på polisen. Samtidigt larmar domstolar och åklagare om svårigheter att klara sina uppdrag med nuvarande ekonomiska resurser. Hur ser vi till att alla delar av rättsväsendet har förutsättningar att klara nuvarande utmaningar men också kommande?

Det kan antas att ökade resurser för polisen kommer att leda till fler ärenden för åklagare, domstolar och kriminalvård. Det kan också antas att förutsättningarna förändras genom en mer komplex kriminalitet och nya utmaningar för rättsväsendet. Vad behövs för att de satsningar som görs på polisen ska få avsedd effekt? Vad blir konsekvenserna om inte övriga delar av rättsväsendet samtidigt förstärks? Vad krävs för att rättsväsendet ska hålla för framtidens utmaningar?

Deltagare:
Sofia Larsen, ordförande, Jusek
Anders Thornberg, rikspolischef, Polismyndigheten
Martin Holmgren, generaldirektör, Domstolsverket
Nicklas Lagrell, personaldirektör, Åklagarmyndigheten
Helene Petersson (S), gruppledare riksdagens justitieutskott
Tomas Tobé (M), rättspolitisk talesperson 

Moderator: Anna Dyhre

Frukost serveras från 08.00, seminariet startar 08.15

Kontaktperson:
Anna Nitzelius, opinionsbildare - anna.nitzelius@jusek.se070-665 29 40

Hur kan mentorskap underlätta etableringen av nyanlända?

Tisdag 3 juli 2018

10.00 - 11.00

Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18, Visby 
Karta

Sex av tio jobb förmedlas via kontakter. Hur påverkar det möjligheten att komma in på svensk arbetsmarknad för dem som lämnat gamla skolkamrater, grannar och kollegor i hemlandet? Hur kan din arbetsgivare eller organisation bidra till att bredda nätverken för nyanlända?

Samtidigt som många arbetsgivare vittnar om en skriande kompetensbrist är många nyanlända arbetslösa eller har jobb som inte motsvarar deras kompetens. Det är ett stort slöseri för samhälle, arbetsgivare och individ.

Jusek började med mentorskap för invandrade akademiker redan på 90-talet. När fler nyanlända behöver få in en fot på arbetsmarknaden behövs mer än någonsin fler liknande initiativ. Jusek har därför tagit fram en handbok med våra erfarenheter av att bedriva mentorskapsprogram med lärdomar och goda råd. Hur kan din arbetsgivare eller organisation bidra till att bredda nätverken hos nyanlända?

Deltagare:
Sofia Larsen, ordförande, Jusek
Anders Kessling, statssekreterare åt arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Patrick Joyce, arbetsmarknadsforskare, Ratio
Tirham Shakila, ekonom från Bangladesh, tidigare adept i Juseks mentorskapsprogram
Johan Welander, författare "Kliv in" och organisationskonsult
Emma Henriksson (KD), riksdagsledamot och mentor

Moderator: Anna Dyhre

Kontaktperson:
Charlotte Tarschys, bitr. samhällspolitisk chef, charlotte.tarschys@jusek.se,
070-665 29 05

 

Lunchmingel för en öppnare arbetsmarknad

I dag är en av de största utmaningarna att öppna upp arbetsmarknaden för alla. Vi vet att sex av tio jobb förmedlas via kontakter, vilket innebär en utmaning för den som lämnat sitt professionella nätverk i sitt hemland.

Kom och samtala med oss över en lättare lunch om hur fler kan bidra till en öppnare arbetsmarknad. Hur kan vi se möjligheter istället för svårigheter på våra arbetsplatser?

Minglet inleds med samtal mellan Juseks ordförande Sofia Larsen och Civilekonomernas ordförande Lee Wermelin, om hur vi alla kan identifiera behov och lösningar i vardagen som kan leda till jobbmöjligheter för nyanlända.

Varmt välkommen!

När, var, hur?
Dag:
Tisdag 3 juli 2018
Tid: 11.00-12.30
Plats: Sjöbergs bakgård, Strandgatan 18, Visby (Google Maps)
Jusek bjuder på lättare lunch. 

Namn*
Din organisation*
OBS! Läs hur Jusek
hanterar personuppgifter
 
  
 

 

Seminarier där Jusek medverkar:

Enkla vägar till svåra jobb

Arrangör: Fores, Jusek, Uppdrag Integration
Måndag 2 juli 2018
10.00-11.00 

Södra kyrkogatan 13

Var femte akademiker i Sverige är född utomlands men många har jobb som inte motsvarar deras utbildning. Vilka samhällsekonomiska vinster skulle vi se med rätt person på rätt plats? Hur kan vi ta tillvara den kompetens som finns? Vad kan politiker och arbetsmarknad göra? Behövs det nya åtgärder?

Idag har sju av tio företag svårt att rekrytera högskoleutbildad personal samtidigt som drygt 55 000 utrikes födda akademiker är överkvalificerade för sina jobb. Juseks senaste rapport visar att 34 200 fler personer skulle kunna vara sysselsatta om de enkla arbeten som idag utförs av akademiker istället utfördes av personer med enbart grundskoleutbildning. Statens finanser skulle förstärkas med totalt tio miljarder kronor per år.

Deltagare:
Catharina Bildt Grape, seniorkonsult inom integration, Uppdrag Integration/Fores
Sofia Larsen, förbundsordförande, Jusek
Patrick Joyce, forskare, Ratio
Martin Ådahl, chefsekonom, Centerpartiet
Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd, Moderaterna i Stockholms stad

Legala, illegala och digitala hot – statstjänstemannen satt under tryck

Arrangör: Arbetsgivarverket
Onsdag 4 juli 2018
15.00-16.30

Korsgatan 4
Länsstyrelsens nedre trädgård - södra delen

Statlig verksamhet utmanas av hot mot statsanställda. De attackeras legalt, illegalt och digitalt i syfte att påverka dem i arbetet. Ett arbete som är en förutsättning för demokrati och rättssäkerhet. Det finns brister i nuvarande lagstiftning som därför bör ändras för att öka statsanställdas skydd.

Under de senaste åren har frågan om hot och våld mot statstjänstemän fått ökad aktualitet. Statsanställda attackeras eller trakasseras på olika sätt i syfte att påverka dem i arbetet. Hot framförs till den enskilde i hemmet, på arbetsplatsen, per telefon eller i sociala medier. Den statsanställde kan t.o.m. bli stämd bara för att hen utför sitt jobb. Vid seminariet presenteras en bild av omfattningen av hot och våld mot statsanställda med utgångspunkt i aktuella undersökningar, den senaste från Jusek. I anslutning till detta kommer representanter för statliga arbetsgivare att diskutera det arbete som idag bedrivs för att motverka hot och dess verkningar. Arbetsgivarverket menar att hot idag underlättas av hur lagstiftningen är utformad. Mot bakgrund av de krav som ställs på den statsanställde och den värdegrund vi vill att den enskilde ska bära behöver vi vara beredda att föra en diskussion om vad som faktiskt gagnar demokratin och därför även om vilka författningsändringar som krävs.

Deltagare:
Eva Liedström Adler, Generaldirektör, Arbetsgivarverket
Anna Nitzelius, opinionsbildare, Jusek
Cecilia Schelin Seidegård, Landshövding, Länsstyrelsen Gotlands län
Christina Gellerbrant Hagberg, Rikskronofogde, Kronofogden
Johan Modin, HR-direktör, Kriminalvården
Niclas Lamberg, HR-direktör, Trafikverket
Robert Cloarec, Moderator, Arbetsgivarverket

 

Bjud in Jusek till ditt event i Almedalen

Nedan hittar du listan över företrädare för Jusek och  vilka ämnen de gärna pratar om.

Magnus Hedberg, vd på Jusek
Sofia Larsen, förbundsordförande på Jusek

Bild vd ordfFöreträder Jusek i alla frågor förbundet driver – avtals- och samhällspolitiskt. Bjud in Sofia eller Magnus om ni vill prata och diskutera med någon av Juseks politiska företrädare!
Kontakt: magnus.hedberg@jusek.se, sofia.larsen@jusek.se

Lena Emanuelsson, chef för offentliga förhandlingsavdelningen och ordförande i Saco-S

Bild Lena EmanuelssonBrinner för utveckling av det svenska partssystemet. Diskuterar gärna lönebildning, partssamverkan, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och välbefinnande i arbetet.
Kontakt: lena.emanuelsson@jusek.se

Maria Arrefelt, chef för privata förhandlingsavdelningen

Bild Maria ArrefeltBrinner för att alla som arbetar ska omfattas av kollektivavtal och att alla arbetsgivare ska se styrkan i att ha engagerade förtroendevalda. Diskuterar gärna lönebildning, kollektivavtal, omställning och partssamverkan.
Kontakt: maria.arrefelt@jusek.se

Anna Nitzelius, opinionsbildare rättspolitik och förvaltningspolitik

Brinner för att påverka, förbättra och diskutera villkoren och förutsättningar för våra medlemmar i deras arbete. Diskuterar gärna dessa frågor inom ramen för rättspolitik och förvaltningspolitik. Gillar kreativa samtal och kreativt samarbete.
Kontakt: anna.nitzelius@jusek.se

Charlotte Tarschys, biträdande samhällspolitisk chef
Brinner för att underlätta etableringen för invandrade akademiker till kvalificerade jobb, inte minst med hjälp av professionella nätverk. Bidrar gärna med inspiration till arbetsgivare och organisationer med erfarenheten av att driva Juseks mentorskapsprogram för invandrade akademiker. Hon har också stort engagemang och lång erfarenhet av utbildningspolitik.
Kontakt: charlotte.tarschys@jusek.se

Sofia Hylander, opinionsbildare arbetsmarknads- och jämställdhetsfrågor
Brinner för det hållbara arbetslivet och möjligheten till karriär på lika villkor. Diskuterar gärna arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik, jämställdhet samt arbetslivs- och arbetsmiljöfrågor.

 

Frågor om Juseks närvaro i Almedalen?
Kontakta projektledare Ida Inga, 070-665 29 48, ida.inga@jusek.se