Skattereduktion på medlemsavgiften

Till och med den 31 mars 2019 var medlemsavgiften till fackförbund avdragsgill. Detta innebär att du får 25 procents skattereduktion om du betalat mer än 400 kronor i medlemsavgift till Jusek eller en annat fackförbund under det första kvartalet 2019.

Kontrolluppgift skickas från Jusek till Skatteverket
Du behöver inte själv ansöka om att göra avdraget, vi skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket inför deklarationen. Då avdragsrätten togs bort från den 1 april 2019 är det bara medlemsavgifter inbetalade mellan 1 januari – 31 mars 2019 som är avdragsgilla och som kommer redovisas i din deklaration.

Här hittar du din kontrolluppgift
De uppgifter vi skickat till Skatteverket hittar du på www.jusek.se under Mina sidor i slutet av januari.