Nu kan du öka inkomsttaket i inkomstförsäkringen

Från och med den 1 februari 2019 blir det möjligt att öka inkomsttaket i Juseks inkomstförsäkring. De medlemmar som omfattas av Juseks inkomstförsäkring och har inkomster över 80 000 kronor per månad kan teckna Tilläggsförsäkring Lön. Det gör det möjligt att försäkra inkomster upp till 140 000 kronor per månad.

Ersättningen utbetalas under samma tid som Juseks inkomstförsäkring, alltså som mest i 120 arbetslösa dagar, vilket motsvarar ungefär sex månaders heltidsarbetslöshet.

Försäkra lönen fullt ut

Det är viktigt att vara rätt försäkrad. Vi erbjuder därför medlemmar som har en inkomst som överstiger taket på den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet att kunna teckna en tilläggsförsäkring för inkomster upp till 140 000 kronor per månad. Premien för Tilläggsförsäkring Lön baseras på den inkomst som försäkras. Tilläggsförsäkring lön kan tecknas till och med det kalenderår som medlemmen fyller 60 år. I övrigt gäller samma villkor som för den inkomstförsäkring som ingår i medlemskapet.

Läs mer om Inkomstförsäkringen och de två tilläggsförsäkringar som är möjliga att teckna, Tillläggsförsäkring Lön och Tilläggsförsäkring Tid.

Anslut dig nu

Den som ansluter sig till försäkringen senast den sista april, slipper särskild kvalificeringstid på Tilläggsföräkring Lön. Medlemskap i Jusek eller annat förbund som har inkomstförsäkring under de senaste 12 månaderna är det enda som krävs för att försäkringen ska börja gälla direkt.