Kontrolluppgift från Jusek till Skatteverket

Från och med den 1 juli - 31 december 2018 var medlemsavgiften till fackföreningar avdragsgill med 25 procent. Detta innebär att du i din skattedeklaration får en skattereduktion på 25 procent om du betalat mer än 400 kronor i medlemsavgift till Jusek eller annan fackförening under året.

Eftersom denna reform började gälla den 1 juli 2018 är det bara halva årets medlemsavgifter som är avdragsgilla och som kommer att redovisas i din deklaration. Du behöver inte själv ansöka om att göra avdraget, vi skickar in kontrolluppgifter till Skatteverket inför deklarationen

Här hittar du din kontrolluppgift

Jusek har valt att tänka på miljön och inte skicka ut några postala kontrolluppgifter. Du finner de uppgifter vi skickat in till Skatteverket under Mina sidor/Övrigt.
Logga in på mina sidor