Advokatbranschen – samtida utmaningar, framtida möjligheter

Varmt välkommen till vårt seminarium den 25 mars då bransch- och sakkunniga på området diskuterar branschens möjligheter och utmaningar.

Digitalisering och arbetsmiljö, två av advokatbranschens största utmaningar.

Digitaliseringen pågår och utmanar branschen på flera sätt. Hur skapas värde i en värld av artificiell intelligens? Vilka affärsmodeller kommer att vara lönsamma och hur ska arbetet organiseras? Hur påverkas advokatrollen?

Kommer advokatbranschen att kunna locka till sig de allra bästa studenterna och medarbetarna – i en tid när allt fler betonar värdet av sunda värderingar och ett hållbart arbetsliv? Hur kommer vi tillrätta med att närmare hälften av de kvinnliga advokaternas hälsa påverkas negativt av arbetet? Kan digitaliseringen bidra till en bättre arbetsmiljö?

STOCKHOLM 2019-03-25
Helio GT30, Grev Turegatan 30

anmäl dig till seminariet
Program:

16.30-17.00 – Välkomstmingel med tilltugg
17.00-17.30 – Charlotta Kronblad, jurist och forskare om advokatbranschens digitalisering vid Chalmers. Digitaliseringen av advokatbranschen
17.30-18.00 – Jens Näsström, Psykolog och forskningsledare vid Lawyer Performance project. Advokaters arbetsmiljö
18.00-19.00 – Panelsamtal med representanter från branschen och Jusek:

  • Thomas Bodström, advokat och f d justitieminister
  • Sanna Wolk, professor och ansvarig för CSR, Cirio advokatbyrå
  • Charlotta Kronblad, Chalmers
  • Jens Näsström, Lawyer Performance Project
  • Maria Arrefelt, förhandlingschef privat sektor, Jusek

19.00 – Avslutande reflektion: Mia Edwall Insulander, advokat och tillträdande generalsekreterare för Advokatsamfundet