Råd och stöd till dig som omfattas av omstruktureringar i statlig sektor

Under den senaste tiden har det fattats ett antal politiska beslut som kommer att påverka medarbetare på flertalet myndigheter. Även förändringar i vår omvärld innebär att vissa myndigheter behöver göra strukturförändringar.

Arbetsförmedlingen har exempelvis varslat om att de behöver minska antalet anställda med en tredjedel vilket innebär att myndigheten nu kommer att gå in i en omfattande omställningsprocess. Andra myndigheter som kan komma att genomgå mer eller mindre omfattande omställningsprocesser är bl.a. Migrationsverket, Bolagsverket, Delegationen mot segregation.

Vad händer när en myndighet ska minska sina anställda?

Hur verksamheten ska förändras förhandlas lokalt på respektive myndighet. Som Jusekmedlem företräds du i dessa förhandlingar av Saco-S föreningen på myndigheten. Saco-S föreningen får i sin tur arbetsrättsligt stöd av sitt kontaktförbund. Vilket förbund som är kontaktförbund för respektive myndighet framgår av
Saco-S Arbetstagarnyckel.

 

Den som är anställd i staten omfattas av Omställningsavtalet som de fackliga organisationerna förhandlat fram. Avtalet syftar till att göra det möjligt för medarbetare att hitta ett nytt jobb när de blir arbetslösa på grund av arbetsbrist, omlokalisering eller när tidsbegränsade anställningar löper ut. Omställningsavtalet ger också möjligheter att få ersättning för inkomstförlust vid arbetslöshet, vid nytt arbete med lägre lön eller i vissa fall vid avtalspension.
Läs mer och ladda ner Omställningsavtalet

Omställningsavtalet är kopplat till Trygghetsstiftelsen, som bildats av staten och fackliga parter. Stiftelsen har till uppgift att bidra med stöd vid omställning på grund av arbetsbrist. De insatser man kan få via stiftelsen är exempelvis stöd i att söka jobb, hjälp att starta eget, praktik eller kostnad för utbildning.
Mer information om Trygghetsstiftelsen

Om vill fördjupa dig mer om vad omställningsprocessen kan innebära kan du läsa
Broschyren Strukturförändringar i staten.

Som medlem i Jusek och Akademikernas a-kassa omfattas man även av:
Juseks inkomstförsäkring.

Hör av dig om du har frågor

Omfattas du om en omställningsprocess och har frågor om processen och vad som sker på din myndighet ska du vända dig till din lokala Saco-S representant.

Har du frågor av mer arbetsrättslig karaktär eller är i behov av mer övergripande stöd är du välkommen att kontakta Juseks medlemsrådgivning på telefon: 08-665 29 80 eller medfao@jusek.se

Planera din fortsatta karriär

Har du funderingar eller frågor rörande din framtida karriär och utveckling i stort så är du välkommen att kostnadsfritt boka in ett samtal med en av våra karriärrådgivare.
Läs mer om vad ett sådan samtal kan innebära och hur du går tillväga för att boka ett rådgivningssamtal.