Omställningsprocessen fortsätter på Arbetsförmedlingen

Arbetet med uppsägningsförhandlingar fortsätter. Uppsägningsbesked har nu lämnats till berörda i grupper som arbetsförmedlare, SIUS-konsulenter företagsrådgivare, kundresurs, VSO/kvalificerad handläggare samt programadministratör inom alla marknadsområden samt medarbetare som arbetar inom AR.

Denna vecka förhandlas huvudkontoret, organisationsöverskridande befattningar ( till exempel vaktmästare, administratörer). Uppsägningar för dessa grupper beräknas vara genomförda under maj månad.

Efter det kommer chefsgruppen att förhandlas. Då det i dagsläget finns ett antal vakanta chefstjänster på olika AF Kundtjänst främst i Göteborg, Malmö och Stockholm kommer arbetsgivaren möjliggöra för chefer att göra intresseanmälningar till vakanta tjänster.

I nästa steg sker turordning efter anställningstid och efterföljande uppsägningar. I syfte att stötta chefer i sin utsatta roll erbjuder Samverkansorganet Skypemöten, inbjudan till dessa sker via ordföranden i respektive facklig avdelning.

Under de första fyra månaderna 2019 har 1 100 medarbetare slutat på eget initiativ och 800 medarbetare har fått ny placering via arbetsledningsbeslut.

Frågor som rör processen bör i första hand ställas till din chef.

Har du frågor, kontakta Juseks medlemsrådgivning via
08-665 29 80 eller via formuläret nedan.

Du når oss följande tider: 
Måndag-Torsdag 9.00-12.00, 13.00-16.00 
Fredag 13.00-16.00 

Läs även Överenskommelse om turordningskretsar på Arbetsförmedlingen klar

 

Kontakt Offentlig sektor

Ämne för ditt ärende
Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas