Nya regler för hur du kan ta ut din statliga tjänstepension

De nya reglerna gäller från och med den 1 oktober 2020 för dig som är född 1987 eller tidigare och omfattas av PA16 avdelning II.

För dig som är född 1987 eller tidigare, och som omfattas av PA16 avdelning II, gäller nya regler för hur du kan ta ut din statliga tjänstepension från och med den 1 oktober 2020. Det gäller den premiebestämda pensionen, det vill säga din individuella ålderspension och Kåpan tjänste.

 

De nya reglerna innebär att pensionen i normalfallet betalas ut under återstoden av livet, så kallad livsvarig utbetalning, men att du har möjlighet att själv kan välja en annan kortare utbetalningstid. Den individuella ålderspensionen kan betalas ut som kortast på 10 år. För Kåpan tjänste är den kortaste uttagstiden 5 år.

 

De nya reglerna gäller för dig som ansöker om att ta ut pension från och med den 1 oktober 2020 eller senare. Ansöker du om att börja ta ut pension innan detta datum gäller nuvarande regler.

 

Tänk på att tjänstepensionen utgör en viktig del av din försörjning under åren som pensionär. Om du tar ut tjänstepensionen på kort tid återstår bara den allmänna pensionen att leva på de återstående åren efter det. Mer information finner du på spv.se. Du kan också göra en pensionsprognos på MinPension.se.