Juseks extra fullmäktige den 11 november

Juseks extra fullmäktige den 11 november 2019 bekräftade den tidigare viljeinriktningen att bilda ett nytt förbund tillsammans med Civilekonomerna den 1 januari 2020. 

I måndags den 11 november träffades Juseks fullmäktige för ett extra möte för att besluta om att gå vidare i processen för att bilda et nytt förbund tillsammans med Civilekonomerna.

Delegaterna fick en lägespresentation av förbundsordförande Sofia Larsén som också drog bakgrunden till varför vi gör det här och hur processen sett ut sedan i november förra året då de två styrelserna fattade varsitt beslut om viljan att gå ihop och bilda ett gemensamt förbund.

årshjul-800.jpg

Fullmäktige fick också höra varumärkesstrategen Petra Laru, från Kantar Sifo beskriva hur förbunden arbetat med att ta fram det nya varumärket och vikten av att hitta det unika och specifika som gör att de som kommer i kontakt med förbundet ska känna igen oss i alla våra uttryck.

Juseks marknads- och kommunikationschef Elsa Saboonchi berättade om hur processen att ta fram namn går till och att det är många faktorer som måste säkerställas. Det handlar till exempel om att namnet ska stärka varumärkesstrategin spegla våra värderingar, hålla på lång sikt, gå att det går att skydda varumärkesskydda namnet juridiskt och att namnet ska också fungera på de stora språken.

Efter ett par frågor och förslag till ändringar i förslaget till stadgar och inriktning för det nya förbundet beslutade så fullmäktige att viljan fortfarande finns att bilda ett nytt förbund. Förbundsstyrelsen fick mandat att tillsammans med förbundsstyrelsen i Civilekonomerna göra de justeringar som behöver göras inför det slutliga gemensamma fullmäktige den 16 december då det nya förbundet ska klubbas igenom.

Läs även artikeln på tidningen karriär