Jusek högst anseende bland fackförbunden

Årets anseendeinsex har kommit från Kantar Sifo. Jusek ligger högst bland fackförbunden. I år når Jusek ett index på 44 då snittet är 37 bland 35 organisationer i Sverige.

Kantar Sifos Anseendeindex handlar inte bara om allmänhetens förtroende för en viss organisation. Det bygger också på uppfattad kvalitet av organisationens tjänster och erbjudande och hur framgångsrik organisationen uppfattas vara.

Bland annat tittar man på:

 • Trovärdiga i media?
 • Bidrar positivt till samhället?
 • Spelar en viktig roll i samhällsutvecklingen?
 • Upprätthålla etik och moral?
 • Arbetar för en god miljö?
 • Är nyskapande och framtidsinriktade?
 • Har en stark position inom sitt verksamhetsområde?
 • Är en organisation som är duktig på opinionsbildning?
 • Är en organisation som arbetar för mångfald?
 • Arbetar för jämställdhet mellan kvinnor och män?
 • Bidrar till integrationen i samhället?
 • Driver aktuella och viktiga frågor?
 • Är framgångsrika i frågor som är viktiga för medlemmarna?
 • Är framgångsrika i digitala kanaler?
 • Kommer med konstruktiva lösningar inom sitt område?
 • Är en organisation jag gillar och respekterar?
 • Fyller en funktion för sina medlemmar även i framtiden?
 • Visar handlingskraft?

Läs hela rapporten