Hur vill förtroendevalda jobba?

Juseks förtroendevalda gör en otroligt viktig och bra arbetsinsats. De är kärnan i vår fackliga verksamhet. Det är tack vare dem som den fackliga verksamheten fungerar på arbetsplatserna och medlemmarna har vårt förtroende.

En av de viktigaste uppgifterna som Juseks kansli har är att ge det stöd och den uppbackning som de förtroendevalda behöver för att kunna utföra sitt uppdrag.

Enkät på väg

I vecka 13 får alla lokalt förtroendevalda en enkät med frågor kring sitt uppdrag, de handlar bland annat om aktiviteter, kontakter med kansliet och rekrytering. Syftet är att få en bild av vad de förtroendevalda har för behöv av stöd och hur de ser på det stöd som ni får från Juseks kansli idag.

Läs mer om att vara förtroendevald.