Bättre tjänstepension för anställda i kommun och landsting

Kommunal, OFRs kommunala förbundsområden och AkademikerAlliansen yrkar på bättre tjänstepension som ska gälla intjänanden från och med 2020 för samtliga tjänstepensionsavtal som innehåller avgiftsbestämd del inom kommun- och landstingssektorn.

Vi vill att anställda ska känna sig trygga med sin tjänstepension och vi har därför överlämnat likalydande förhandlingsframställningar till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sobona om förbättrad tjänstepension.

Kommun- och landstingssektorn är den enda stora sektor där den avgiftsbestämda* tjänstepensionen inte har förbättrats. Förbättringar har under senare tid införts på bred front inom andra sektorer, vilket gjort att anställda inom kommuner och landsting halkat efter. Nuvarande tjänstepension är inte konkurrenskraftig och gör sektorn mindre attraktiv för anställda i en tid där rekryteringsbehovet är mycket stort för lång tid framåt.

* Med avgiftsbestämd tjänstepension menas att arbetsgivaren betalar ett belopp till en tjänstepensionsförsäkring. Den anställde kan välja placering i någon av de försäkringar som erbjuds hos utvalda försäkringsgivare.

Vision, Akademikerförbundet SSR, Ledarna, Teaterförbundet, Vårdförbundet Sveriges Läkarförbund, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund

AkademikerAlliansen som representerar 17 fackförbund däribland Jusek.

För AkademikerAlliansen:
Helena Larsson
Förhandlare 
helena.larsson@saco.se
070-308 18 85