Nya medlemsavgifter från 1 juli 2019

Från och med den 1 juli kommer din medlemsavgift till Jusek förändras. Se din nya medlemsavgift nedan.

Revideringen görs för att även fortsättningsvis kunna ligga i framkant när det gäller att erbjuda dig rådgivning och andra medlemsförmåner.

Inte minst kommer digitaliseringen av tjänster och service att ställa helt nya krav på hur vi som förbund kan tillgodose dina och andra medlemmars krav på facklig service.

Du som tjänar över
18000 kr/månad

 

Egenföretagare

inklusive trygghetspaket
och särskilda
förmåner.

 

Nyexaminerad

Gäller från
och med
1 september 2019

 
 
 
 

270

kr/månad

270

kr/månad

 

41

kr/månad

 

Du som studerar

Oförändrat

 

Du som är pensionär

Gäller från
och med
1 januari 2020

 

Du som är
anställd av
utländsk
arbetsgivare

 
 
 
 

100 

kronor/månad

284

kronor/år

 

92

kronor/månad

   

 

 

Du som är advokat
med egen firma eller delägare

 

 

Du som tjänar mellan 9000 - 18000 kr/månad

 

Du som tjänar under
9000 kr/månad

 

   
   
   
   

 152

kr/månad

 

152

kr/månad 

 

92

kr/månad

 

Om du betalar via autogiro eller e-faktura
Du behöver inte göra något. Beloppet som dras från ditt konto justeras automatiskt.

Om du betalar via faktura
Din nya medlemsavgift framgår från fakturan och tillhörande inbetalningskort.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.