Nu har årets arbetsmarknadsundersökning släppts

Vartannat år genomför Jusek en arbetsmarknadsundersökning bland nyutexaminerade akademiker. Syftet är att få kunskap om hur utbildning och arbetsmarknad ser ut för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare.

Undersökningen ger bland annat svar på frågor som rör:

  • Hur och var nyutexaminerade får sina första jobb.
  • Vilka ingångslöner de får.
  • Synen på karriär och hur nöjda de är med sin utbildning.

Materialet används för att ge våra medlemmar en bra bild av arbetsmarknaden för nyutexaminerade. Undersökningens resultat ligger dessutom till grund för opinionsbildning och påverkan i frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Har du frågor om undersökningen? Kontakta gärna Sofia Hylander, projektledare för Juseks arbetsmarknadsundersökning 2019.