AkademikerAlliansen tecknar krislägesavtal

Foto: Shutterstock

AkademikerAlliansen har med arbetsgivarparterna SKL och Sobona och övriga fackliga organisationer tecknat ett nationellt avtal för krissituationer. Krislägesavtalet kan vid en kris aktiveras redan under sommaren.

Krislägesavtalet reglerar villkor och ersättningar för arbetstagare som arbetar vid krisläge. Exempel på krisartade händelser kan vara olyckshändelser med omfattande påverkan, som naturkatastrofer, bränder och översvämningar, utbrott av epidemier, terrordåd eller hot. Avtalet berör bland andra räddningstjänstpersonal, personal som arbetar med infrastruktur samt vård- och omsorgspersonal.

Läs mer på AkademikerAlliansens webb.