A-kassa för dig som student

För att du som student ska kunna få ersättning från Akademikernas a-kassa krävs det att dina studier är avslutade eller definitivt avbrutna.

Studierna räknas som avslutade när din utbildning är fullföljd och du inte har planer på att fortsätta studera. För att studierna ska räknas som definitivt avbrutna ska du ha hoppat av utbildningen och inte ha några konkreta planer på att avsluta dem eller påbörja nya.

Vad krävs för att jag ska få ersättning från a-kassan?

För att du som medlem ska kunna få ersättning från a-kassan baserad på din lön behöver du uppfylla arbetsvillkoret. Det betyder att du under en tolvmånadersperiod ska ha jobbat minst 80 timmar per kalendermånad i sex månader. Om du har studerat på heltid kan du dock få längre tid än tolv månader på dig att uppfylla arbetsvillkoret.

Kan jag få ersättning från a-kassan under studieuppehåll?

Du kan inte få ersättning under studieuppehåll eftersom dina studier inte räknas som avslutade. Det gäller oavsett hur långt eller kort ditt studieuppehåll är.

Hur söker jag arbetslöshetsersättning?

Du söker ersättning via Akademikernas a-kassas webbplats.

Vill du veta mer om a-kassa?

Akademikernas a-kassas webbplats kan du läsa mer om vad som gäller rörande a-kassa för dig som är student. Där kan du också räkna ut hur mycket just du kan få i ersättning.