A-kassa

A-kassan är till för att du som medlem ska kunna få ersättning om du skulle bli arbetslös. Det gör att du kan känna dig trygg, trots förlorad arbetsinkomst. Det är frivilligt att vara med i a-kassan och du behöver själv ansöka om att bli medlem. Om du inte är medlem i Akademikernas a-kassa omfattas du dock inte av vår inkomstförsäkring.

Frågor & svar om A-kassa

Vad krävs för att få ersättning från a-kassan?

För att få ersättning ska du vara:

  • Arbetslös, arbetssökande 
  • Befinna dig i Sverige
  • Vara registrerad på arbetsförmedlingen och ha arbetat

Har du varit medlem i 12 månader eller mer kan du få inkomstrelaterad ersättning. Har du varit medlem kortare tid kan du få ett lägre belopp grundad på din arbetstid.

Läs mer på Akademikernas a-kassas webbplats

Måste man vara med Akademikernas a-kassa?

Nej, man kan välja att stå utanför AEA. Det är dock endast medlemmar anslutna till Akademikernas a-kassa som omfattas av inkomstförsäkringen. Om du inte är ansluten till  någon a-kassa får du enbart det s k grundbeloppet vid eventuell arbetslöshet.

Hur byter man A-kassa till Akademikernas a-kassa?

Skicka ansökan till Akademikernas a-kassa samtidigt som du ansöker om medlemskap i Jusek. Begär dessutom utträde ur din nuvarande A-kassa. På ansökan kryssar du för "Byte av A-kassa". Akademikernas a-kassa bevakar elektroniskt övergångsdatumet.

Vilka är villkoren för att bli medlem i Akademikernas a-kassa?

För medlemskap krävs att du arbetar eller har arbetat tidigare. Det ska styrkas med t ex en lönespecifikation. Ett anställningsavtal styrker inte att du har arbetat.

Hur går man ur Akademikernas a-kassa men kvarstår som medlem i Jusek?

Om du vill gå ur A-kassan, måste du skriftligen begära utträde.

Gå in på aea.se och begär utträde

Hur gör man om man redan är medlem i Akademikernas a-kassa?

Om du redan är medlem i Akademikernas a-kassa anger du det på din medlemsansökan till Jusek.

Hur blir man medlem i Akademikernas A-kassa?

Du ansöker om medlemskap genom att fylla i ansökningsformuläret. Du får inträde i Akademikernas a-kassa från den första dagen i den månad ansökan inkommer

Byte av fackförbund

Du kan enkelt byta till Jusek om du är medlem i ett annat fackförbund. Här hittar du information om hur du gör!

Akademikernas a-kassa

Som medlem i Akademikernas a-kassa är du försäkrad mot förlorad inkomst om du skulle bli arbetslös. Eftersom vår inkomstförsäkring ingår i ditt medlemskap kan du dessutom få högre ersättning om du skulle förlora jobbet. Även du som är egenföretagare kan gå med i Akademikernas a-kassa.

A-kassa

A-kassa för dig som student

För att du som student ska kunna få ersättning från Akademikernas a-kassa krävs det att dina studier är avslutade eller definitivt avbrutna.

A-kassa för dig som egen företagare

Självklart kan du som är egenföretagare få ersättning från Akademikernas a-kassa ifall du skulle bli arbetslös. Om du har haft företaget som huvudsaklig sysselsättning behöver du dock lägga det vilande för att kunna få arbetslöshetsersättning.

För att få ersättning från Juseks inkomstförsäkring krävs medlemskap i Akademikernas a-kassa

Avgiften till a-kassa är för närvarande 110 kronor per månad.

Medlemsrådgivning 08-665 29 00

Arbetsrättslig- och facklig rådgivning av Juseks ombudsmän om din arbetssituation, löner och anställningsvillkor.


Kontakta oss

Medlemsservice 08-665 29 09

Vi svarar på frågor kring medlemskap, avgifter och medlemsuppgifter. Du pratar bland andra med Juseks förmånsrådgivare och medlemsadministratörer


Kontakta oss