Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Avtal med FAO klart

Juseks, Civilekonomernas och Sveriges Ingenjörers kollektivavtal med FAO (Försäkringsbranschens Arbetsgivarorganisation) är nu klart. De ändringar som FAO ville göra var identiska med de som tidigare under senvåren överenskommits med FTF. Saco-förbunden hade några andra avtalsyrkanden

– Det är positivt att vi fått tillstånd ett avtal som löper på 15 månader, då det på övriga privata arbetsmarknaden tenderar att vara ett åriga avtal. Vidare är det ur ett Jusek-perspektiv fördelaktigt att avtalsförhandlingen till viss del utmynnat i att varje medlem även kan påverka sin egna arbetssituation och sina egna villkor i en något högre grad, säger Martin Edrenius, avtalsansvarig ombudsman på Jusek.

Efter nu genomförd och avslutad avtalsförhandling kan konstateras att de viktigaste förändringarna i avtalet blev:

  • Avtalstid på 15 månader – 1 januari 2017 till 31 mars 2018.
  • Kompensation för det ”uteblivna” kvartalet – avser perioden 1 januari – 31 mars 2017 - med ett lönepåslag om 0,55 % av månadslönen från den 1 januari 2017 för Saco-medlemmarna.
  • 1 april är nytt lönerevisionsdatum för 2017 .
  • En arbetsgrupp tillsätts om ”Saco-förbundens löneprocess” mellan FAO och Saco-förbunden.
  • En arbetsgrupp tillsätts om ”Arbetsmiljöfrågor” som föreslås vara partsgemensam för hela avtalsområdet.
  • Till båda arbetsgrupperna kommer förtroendevalda ha möjlighet att anmäla sitt intresse och delta i.
  • Förändringar i omställningsstödet vid arbetsbrist. Omställningsstöd utges i form av: omställningsprogram, avräkningsfri uppsägningslön och omställningsersättning.
  • Sänkt semestertillägg och ökad avsättning till tjänstepension.
  • En möjlighet att kunna ansöka om deltidspension från 62 års ålder.


Kontakt

Martin Edrenius, Jusek
martin.edrenius@jusek.se

Maria Ravström Hult, Civilekonomerna
maria.ravstrom.hult@civilekonomerna.se

Marie From, Sveriges Ingenjörer
marie.from@sverigesingenjorer.se

·       
Senast ändrad: 2016-12-20