Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Sjukdom

Bild Sjukdom Foto. Olof Holdar

Om du blir sjuk och inte kan arbeta har du laglig rätt att erhålla sjuklön. Att vara sjuk innebär enligt sjuklönelagens regler att din arbetsförmåga helt eller delvis är nedsatt.

Vid din första sjukdag som infaller på en dag då du skulle ha arbetat ska du kontakta din arbetsgivare omedelbart.

Regler i sjukförsäkringen

Läs vilka regler som gäller för sjukförsäkring.
Läs mer om regler

Sjukpenning

Är du fortfarande sjuk efter 14 kalenderdagar kan du ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan
Läs mer om sjukpenning

Lagstadgad sjuklön

Sjuklön utbetalas till den arbetstagare som är tillsvidareanställd från och med den första anställningsdagen.
Läs mer om lagstadgad sjuklön

Sjuk- eller aktivitetsersättning

Om din sjukskrivning varat i 1 år och bedöms bli bestående kan du få sjuk- eller aktivitetsersättning enligt lag istället för sjukpenning.
Läs mer om sjuk- eller aktivitetsersättning

Kollektivavtalad sjuklön och sjukpension

Kollektivavtalad sjuklön innebär att arbetsgivaren kompletterar sjukpenningen från Försäkringskassan.
Läs mer om kollektivavtalad sjuklön

Arbetsskada

Varje år drabbas ett stort antal människor av arbetsskador när de arbetar.
Läs mer om arbetsskador