Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtalet eller utvecklingssamtal, som vissa benämner det, är ett av de viktigaste verktygen i ditt arbetsliv. Denna guide går stegvis igenom hur du förbereder och genomför ett lyckat samtal.

Varför medarbetarsamtal?

Inom de flesta delar av arbetslivet finns idag en stor medvetenhet om betydelsen av regelbundna medarbetarsamtal mellan chefer och medarbetare. Samtalet är, rätt använt, ett av de allra viktigaste instrumenten för att bland annat skapa goda och öppna relationer och för att åstadkomma en kreativ och produktiv arbetsmiljö. Det gäller också för chefen och medarbetaren att skapa en gemensam syn på arbetets betydelse för det som ryms på det personliga planet.

Utvecklande feedback

I samtalet riktas fokus på den gångna tidens resultat i form av utvecklande feedback. Där får du också den information och det stöd du behöver och den diskussion om dina uppgifter som är nödvändig för att du ska åstadkomma ett bra jobb som både du själv och din arbetsgivare blir nöjda med.

Jämbördiga parter

I medarbetarsamtalet är chefen och medarbetaren jämbördiga parter i kraft av att båda är väl förberedda och medvetna om avsikten med samtalet. Öppenhet och frimodighet är förutsättningar för ömsesidig förståelse för alla behov och hänsynstaganden. Dessa samtal är så viktiga för din personliga och yrkesmässiga utveckling att du ska se dem som helt självklara och naturliga.

Chefens roll
Förberedelsearbetet
Genomförandet
Överenskommelsen

Bild Mattias


Ta vara på ditt medarbetarsamtal

– Medarbetarsamtalet är din chans att sitta ned med din närmaste chef och utvärdera det gångna året och sätta upp rimliga mål för det kommande, säger Mattias Niinisaari, ombudsman på Jusek Läs mer om medarbetarsamtalet