Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Semester

Bild: Semester  Foto. Olof Holdar

Semesterlagen talar om tre förmåner:

  • Semesterledighet
  • Semesterlön
  • Semesterersättning.

Rätt till semester enligt lag och kollektivavtal

Enligt Semesterlagen har alla rätt till 25 dagars semesterledighet per år om anställningen påbörjas senast den 31 augusti, annars fem dagar. En förutsättning är dock att anställningen avser mer än tre månader och omfattar mer än 60 timmar (annars ges ingen rätt till ledighet, och lönen förutsätts inkludera semesterersättning om inte annat avtalats). Kollektivavtal  kan innehålla andra villkor, bland annat rätt till längre semester efter viss ålder eller anställningstid. Det centrala statliga kollektivavtalet ger exempelvis 35 dagars semester från 40 års ålder. Du kan ibland också förhandla till dig längre semester i ditt enskilda anställningsavtal.

Betalda semesterdagar

Hur många betalda semesterdagar du har första anställningsåret och när dessa kan tas ut beror dels på vilket datum du anställdes, dels vilket intjänandeår/semesterår som tillämpas.

Rätt att ta semester första anställningsåret

Enligt Semesterlagen, som tillämpas på större delen av privat sektor, tjänar man in semester år 1 (normalt intjänandeår från 1 april till 31 mars) och kan ta ut betald semester först år 2 (normalt semesterår från 1 april till 31 mars). För att få betald semester redan under anställningsåret måste du alltså förhandla dig till förskottssemester.

Sådan förskottssemester behöver inte återbetalas om du säger upp dig själv efter mer än fem år, eller om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. I annat fall räknas den av i samband med slutlön.

Inom offentlig sektor och hos vissa privata arbetsgivare sammanfaller intjänandeår och semesterår och följer kalenderåret, och då har du alltid rätt till betald semester redan under första anställningsåret. Inom kommunal sektor gäller detta förutsatt att anställningen ska pågå minst tre månader.

Lön + semestertillägg = semesterlön

Semesterlönen uppgår enligt lagen till 12 procent av den semestergrundande lönen under intjänandeåret, motsvarande 25 dagars semesterrätt. Om du förhandlar till dig 30 dagars betald semester hos en icke kollektivavtalsbunden arbetsgivare måste siffran ökas till 14,4 procent för att ge samma semesterlön den sjätte veckan, vilket bör skrivas in i anställningsavtalet. Om kollektivavtal gäller är semesterlönen normalt istället den ordinarie månadslönen plus ett semestertillägg per semesterdag som fastställs i kollektivavtalet.

Ersättning för semester när du slutar din anställning

Om du har kvarstående semesterrätt när en anställning upphör, betalas den ut i form av semesterersättning senast en månad efter slutdatum. Då beräknas varje dag vara värd 4,6 % av gällande månadslön plus semestertillägget enligt kollektivavtal.

Semesterns förläggning

Enligt rekommendation i semesterlagen beslutas semesterns förläggning genom att kollektivavtal träffas på arbetsplatsen. I annat fall ska arbetsgivaren förhandla enligt Medbestämmandelagen med det lokala facket eller samråda med arbetstagaren. Vid oenighet beslutar arbetsgivaren. Arbetstagaren har dock i princip rätt att få ut huvudsemestern (minst fyra sammanhängande veckor) under perioden juni-augusti. Arbetstagaren har även rätt att få besked om semesterns förläggning två månader, eller om särskilda skäl föreligger, senast en månad, i förväg.

Semesterledighet får inte mot den anställdes vilja förläggas till uppsägningstid. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist får den anställde även begära att beviljad semester upphävs. En förutsättning i båda fallen är att uppsägningstiden inte överstiger sex månader.

Krav på semesterlön eller semesterersättning kan krävas in via domstol senast två år från utgången av det semesterår då arbetstagaren enligt lag skulle ha erhållit förmånen.

Hur många semesterdagar har jag rätt till?

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 semesterdagar. Du kan ha rätt till fler dagar enligt kollektivavtal eller om du har träffat enskilt avtal om fler dagar.

Om du är anställd i kommun, landsting eller en statlig myndighet, regleras antalet semesterdagar i det kollektivavtal som arbetsgivaren är bunden av alternativt i ditt enskilda anställningsavtal.

Om du arbetar i ett privat bolag som saknar kollektivavtal och du inte har avtalat något angående semester, gäller semesterlagens regler. Arbetar du i ett privat bolag med kollektivavtal, regleras antalet semesterdagar i det kollektivavtalet. Antalet semesterdagar kan vara olika i olika kollektivavtal.

Jag planerar att göra en längre resa. Har jag rätt att förlägga semestern när jag vill?

Huvudregeln är att arbetsgivaren har en skyldighet, med hänsyn tagen till verksamheten, att förlägga 4 veckors sammanhängande ledighet under perioden juni-augusti.

Men ingen regel utan undantag, enskilda överenskommelser kan träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare.