Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Lagar och avtal

Bild Lagar och kollektivavtal Foto. Olof Holdar

Dina anställningsvillkor styrs av lagar, kollektivavtal och ditt anställningsavtal. Lagarna ger ett grundläggande skydd medan kollektivavtalen och ditt eget anställningsavtal kompletterar och anpassar villkoren för branschen och arbetsplatsen. Jusek hjälper dig att tolka arbetsrätten.

Lagar

Förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare regleras av ett antal lagar. Den mest centrala är lagen om anställningsskydd (LAS), som innehåller regler om anställningsavtal, anställningsformer, uppsägning, avskedande, skadestånd med mera. Men det finns flera lagar som rör arbetslivet.
Läs mer om lagar

Kollektivavtal

Detta är ett skriftligt avtal mellan arbetsgivare och anställdas fackliga organisationer. Kollektivavtalet reglerar anställningsvillkor, löner och övriga förhållandena på arbetsplatsen. Kollektivavtalen har förhandlats fram av Jusek och andra fackliga organisationer och ger automatiskt en lång rad förmåner som inte finns i lag till exempel rätt till årlig löneöversyn, övertids- och restidsersättning, ekonomiskt och annat omställningsstöd vid uppsägning pga arbetsbrist, gruppliv- och arbetsskadeförsäkring med mera. Om din arbetsgivare inte är bunden av kollektivavtal måste du se till att dessa villkor regleras i ditt eget anställningsavtal.
Läs mer om kollektivavtal

Anställningsavtal

Anställningsavtalet är helt enkelt en överenskommelse om din anställning. För att undvika missförstånd och framtida diskussioner om villkoren bör du alltid ha ett avtal som undertecknats av båda parter innan anställningen påbörjas.
Läs mer om anställningsavtal

VD-avtal

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen om anställningsskydd (LAS) eller eventuella kollektivavtal. Det är därför helt nödvändigt att du som VD reglerar samtliga anställningsvillkor i ett skriftligt anställningsavtal. Annars har du i princip inget skydd alls.
Läs mer om VD-avtal

Kontakta oss för personlig rådgivning

 Bannerbild  

Om företaget saknar kollektivavtal. Gör så här!
– Se till att vissa förmåner skrivs in i anställningsavtalet, säger Arne de Lange, ombudsman på Jusek.
Läs mer tips