Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Nya beräkningsregler för allmänna visstids-
anställningar

Sedan i maj 2016 gäller nya beräkningsregler för allmänna visstidsanställningar. Liksom tidigare gäller att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om anställningen pågått i mer än två år under en femårsperiod.

Den nya bestämmelsen innebär att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning även då arbetstagaren haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning under sammanlagt mer än två år, förutsatt att anställningarna följt på varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

De nya reglerna gäller från och med den 1 maj 2016. Anställningsavtal som tecknats dessförinnan omfattas av de äldre reglerna.

Vid beräkning av sammanlagd anställningstid och bedömning av om anställningar följt på varandra ska dock anställningar som ingåtts före ikraftträdandet beaktas.