Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Nya beräkningsregler för allmänna visstids-
anställningar

Sedan i maj 2016 gäller nya beräkningsregler för allmänna visstidsanställningar, enligt lagen om anställningsskydd, LAS. Liksom tidigare gäller att en allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning om anställningen pågått i mer än två år under en femårsperiod.

Den nya kompletterande bestämmelsen innebär att en allmän visstidsanställning som pågått i mer än två år under längre tidsperiod än femårsperioden ovan, övergår till en tillsvidareanställning

  1. om arbetstagaren haft tidsbegränsade anställningar i form av allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning,
  2. förutsatt att anställningarna följt på varandra. En anställning ska anses ha följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag. Det innebär att om en anställning upphör den 15 mars ett visst år så måste nästa anställning tillträdas senast den 15 september samma år för att anställningarna ska anses följa på varandra. Om motsvarande dag inte finns i den månad då tiden löper ut ska den nya anställningen tillträdas senast på den månadens sista dag.

Notera att det bara är beräkningsperioden som utvidgats till längre tid än femårsperioden, under dessa specifika förutsättningar. Det är fortfarande ett grundkrav att den allmänna visstidsanställningen ska ha pågått i mer än två år och det är bara allmänna visstidsanställningar som läggs samman.

De nya reglerna gäller från och med den 1 maj 2016. Anställningsavtal som tecknats dessförinnan omfattas av de äldre reglerna.

Vid beräkning av sammanlagd anställningstid och bedömning av om anställningar följt på varandra ska dock anställningar som ingåtts före ikraftträdandet beaktas.

Observera att avvikande regler kan finnas i speciallagstiftning och kollektivavtal.