Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Anställningsformer

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) gäller anställningen tills vidare om inte annat avtalats. Din anställning kan bara avbrytas om du själv säger upp dig eller om du blir uppsagd eller avskedad av arbetsgivaren. Formerna för detta regleras i huvudsak i lag och kollektivavtal.

Visstids- och deltidsanställda ska i princip ha samma villkor och rättigheter som tillsvidareanställda, om inte annat är sakligt motiverat. Diskriminering är förbjuden i lag. Detta gäller exempelvis rätten till semester, tjänstepension och övriga förmåner på arbetsplatsen som matkuponger, träningsbidrag, företagshälsovård, bonus- och vinstdelningssystem etcetera.

Jusekpodden; Anställningsformer

Tidsbegränsad anställning

En arbetsgivare får teckna avtal om tidsbegränsad anställning endast vid allmän visstidsanställning, vid vikariat och säsongsarbete och vid provanställning inför en tillsvidareanställning. Det kan finnas fler varianter i kollektivavtalet anpassade för just din bransch. De olika anställningsformerna kallas också allmän visstidsanställning, provanställning och vikariat.

1. Allmän visstidsanställning

Det innebär att en arbetsgivare kan täcka ett tillfälligt behov av arbetskraft. Arbetsgivaren har ingen skyldighet att redovisa skälen för att anställa en arbetstagare med en allmän visstidsanställning, vilket innebär att arbetsgivaren kan fylla ett permanent arbetskraftsbehov med en visstidsanställning under maximalt två år. Om du varit allmänt visstidsanställd under en period om två år eller mer hos en och samma arbetsgivare, övergår din anställning automatiskt i en tillsvidareanställning.

2. Provanställning

Enligt lag får en provanställning inte vara längre än sex månader. Om arbetsgivaren vill avbryta din provanställning eller avsluta den utan att den övergår i tillsvidareanställning ska han eller hon underrätta dig om det minst två veckor i förväg och senast när din provanställning går ut. Om arbetsgivaren inte gör det kommer din provanställning automatiskt att övergå i en tillsvidareanställning. Innan du tackar ja till en provanställning så bör du alltså veta att din privatekonomi klarar av att du kan få sluta med kort varsel.

3. Vikariat

Vikariat består så länge den ordinarie tjänsteinnehavaren är ledig, sjukskriven eller i vissa fall medan rekrytering pågår till en vakant tjänst. Om du varit anställd hos en arbetsgivare som vikarie i sammanlagt mer än två år under de senaste fem åren kan din anställning övergå till en tillsvidareanställning. 

Läs mer om vilka spelregler som gäller vid uppsägning 

# Avsnitt 4 - Anställningsformer

Bild Catharina KlåvusVi diskuterar anställningsformer med Catharina Klåvus - förbundsjurist på Jusek. Varför finns det egentligen så många olika former av anställningar? Hur svårt är det för arbetsgivaren att avsluta en "fast" anställning? Vad menas med att stapla anställningar på varandra? Kan arbetsgivare göra skillnad på visstidsanställda och tillsvidareanställda? Måste jag lämna mitt föräldravikariat om den vikarierar för kommer tillbaka tidigare än väntat? "Dock längst till och med", vad betyder det? Vi diskuterar också provanställning och de speciella regler som gäller där. Och så pratar vi om dem som faktiskt inte omfattas av LAS alls.”

 

 Bannerbild  

Om företaget saknar kollektivavtal. Gör så här!
– Se till att vissa förmåner skrivs in i anställningsavtalet, säger Arne de Lange, ombudsman på Jusek.
Läs mer tips