Inloggningen misslyckades, kontrollera användarnamn/lösenord
Gå till innehåll
Jusek

Innan du skriver på

För att undvika missförstånd och framtida diskussioner om din anställning och dina villkor bör du alltid ha ett skriftligt avtal. Avtalet ska både du och din arbetsgivare underteckna.

Senast en månad efter att du har börjat arbeta på nya jobbet ska din arbetsgivare skriftligen informera dig om de villkor som gäller för anställningen, förutsatt att anställningstiden är längre än en månad.

Informationen ska bland annat innehålla din och arbetsgivarens namn och adress, tillträdesdag, arbetsplats, arbetsuppgifter, anställningsform, lön och andra löneförmåner, antal betalda semesterdagar, normal arbetstid samt om det finns något tillämpligt kollektivavtal. Om det sker förändringar under din anställning ska även dessa redovisas skriftligen inom en månad. Ett anställningsavtal behöver inte vara skriftligt för att vara giltigt, men den som vill hävda att ett avtal har träffats måste kunna bevisa det – och det är förstås svårt att göra om det inte finns något skrivet.

Innan du skriver på ett anställningsavtal bör du gå igenom förslaget till avtal noga med hjälp av din fackliga organisation. Om arbetsgivaren hänvisar till ”gällande kollektivavtal” behöver du kontrollera vad det innebär.

Läs mer om kollektivavtal 

Förhandla om villkoren

Vilka villkor som är möjliga att förhandla fram beror självklart på vilken förhandlingssits du har, om du arbetar inom statlig, kommunal eller privat verksamhet samt vem din arbetsgivare är. Du kan alltid kontakta din fackliga organisation för att få veta vad som gäller i din specifika situation.

Här är exempel på anställningsvillkor som kan vara viktiga att reglera i ditt anställningsavtal:

 • Arbetsställe/stationeringsort
 • Arbetsuppgifter
 • Lön (provision, bonus)
 • Arbetstid
 • Övertidsersättning
 • Semesterledighet utöver 25 dagar
 • Förskottssemester
 • Tjänstepension
 • Uppsägningstid
 • Tjänstegrupplivförsäkring (tgl)/annan livförsäkring
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (tfa) eller motsvarande.

Det finns även fler anställningsvillkor som inte är lika viktiga, men som du kan förhandla om:

 • Flextid
 • Sjuklön och föräldralön
 • Restidsersättning
 • Tjänstebil/förmånsbil
 • Rätt till distansarbete
 • Regler vid utlandstjänstgöring
 • Sjukförsäkring
 • Mobiltelefon, dator/bärbar dator
 • Hushållsnära tjänster

Klausuler

Det är inte ovanligt att arbetsgivare särkilt inom privat sektor vill att du ska gå med på att acceptera vittgående sekretess- och konkurrensklausuler, liksom skiljemannaklausuler. Undvik i möjligaste mån att skriva under denna typ av klausuler. Kontakta oss om du behöver råd.

Kontakta oss